Kontakt

Stowarzyszenie Sportowe Husaria Gdańsk
80-298 Gdańsk
Czaple 100
adresy e-mail:
zarzad@husariagdansk.pl
husariagdansk@gmail.com

Skład zarządu:
Robert Zypper – Prezes
Agnieszka Klein – V-ce Prezes
Patrycja Wita – V-ce Prezes
Justyna Kirschling – Członek Zarządu, Skarbnik
Michał Kopycki – Członek Zarządu
Robert Gerasik – Trener